Jednorázový poukaz - nominální hodnota

Plné znění otázky

Společnost vystavuje tzv. přednabité karty na čerpání služby, kterou poskytuje (samoobslužná automyčka). O nabíjení karet, jakéhosi kreditu, účtuje jako o jednorázovém poukazu a DPH odvádí v okamžiku úhrady - je známa sazba DPH budoucího plnění i plnění samotné včetně místa plnění = tuzemsko. Problém nastává ale v tom, že v rámci reklamních akcí dostávají zákazníci 10% z přednabité částky jako bonus.

1. Z pohledu DPH: DPH je odváděno ze skutečně uhrazené částky bez ohledu na cenu nominální. Toto je, myslím si, v pořádku.

2. Jak ale účtovat o nominální hodnotě poukazu (karty) v případě, že karta je nabita na částku vyšší než kolik bylo uhrazeno? Např.: karta nabita na 550 Kč bez DPH, zákazník ale hradí jen 500 Kč bez DPH, tedy v okamžiku úhrady společnost eviduje na účtu 324 pouze 500 Kč, ale zákazník čerpá služby až do výše 550 Kč. Kam tedy zaúčtovat ten rozdíl 50 Kč?

Odpověď