Dodanění životního pojištění

Plné znění otázky

V roce 2020 jsem zrušila investiční životní pojištění, o které jsem si v letech 2013-2019 snižovala základ daně. V daňových přiznáních jsem uplatňovala celé částky zaplaceného pojistného (dle potvrzení z pojišťovny), a to i když jsem měla daňové základy nižší než 165 600 Kč (tzn. že bylo někdy zbytečné tyto částky do přiznání uvádět). Takže daň jsem vlastně nijak neovlivnila, nijak nesnížila. V daňovém přiznání za 2020 jsem však dodanila pouze ty částky, které snížily daň v letech 2013–2019. Nyní mi volali z FÚ, že částky, které jsem dodanila v daňovém přiznání za 2020 mám špatně a že musím dodanit všechny částky tak, jak jsem je uvedla v daňových přiznáních, a to i když nijak neovlivnily daň. Tzn. že mám zaplatit 15% daň z příjmu i z částek, které mi žádnou daň neušetřily. To se mi samozřejmě nelíbí. V zákoně o daních z příjmu se píše, že příjmem podle § 10 jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. Nepíše se tam nic o úspoře na dani. Zákon asi nepočítá s tím, že by si někdo snižoval základ daně, když to nijak neovlivní samotnou daň. Vykládám si zákon správně a mám tedy opravdu zaplatit daň i za odpočty, které nikdy žádnou daň neušetřily? 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů