Pořízení nepojízdného vozidla a odpočet DPH

Plné znění otázky

OSVČ, čtvrtletní plátce DPH, pořídila v 11/2023 havarovaný automobil od jiného českého plátce na základě faktury. Auto bylo zařazeno do majetku a po opravě bude používáno výhradně pro ekonomickou činnost. Oprava auta byla dokončena až v lednu 2024. Do konce roku 2023 tedy nebylo auto způsobilé k provozu, takže daňové odpisování nebylo v roce 2023 zahájeno.

Má plátce nárok na plný odpočet DPH za IV. Q 2023 při pořízení vozu?

Na řádek 47 přiznání k DPH uvede základ daně a daň na vstupu až v roce 2024, kdy bude auto zařazeno do užívání?

Má vliv období zápisu nového vlastníka v technickém průkazu na odpočet či na zařazení majetku?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 72, 73 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty