Zvýšení základu daně o neuhrazené pohledávky

Plné znění otázky

Od 2024 poplatník vstupuje do paušálního režimu. Má běžné pohledávky z obchodního styku za odběrateli s tím, že se nejedná o pohledávky, které byly v minulosti nějak uplatněny ať soudně, nejsou vykonatelné, nejsou přihlášené v insolvenčním řízení, dlužníci nezemřeli, nezanikli, atd. . V období vzniku daných pohledávek poplatník (věřitel daných pohledávek) uplatňoval vždy paušální výdaje. Pohledávky jsou po splatnosti v různé délce, některé i promlčené, nikoliv zaniklé. Pro rok 2024 předpokládáme tedy že vstupem do paušálního režimu daň věřitele bude rovná paušální dani. Obecně kdy je povinnost zahrnout uvedené pohledávky do základu daně - v řádném přiznání za 2023, nebo lze následně v dodatečném přiznání za 2023 později - když si budeme jisti že daň bude rovna paušální dani? Jsme si jisti, že některé pohledávky nebudou uhrazeny, nemá smysl je ani vymáhat. Existuje nějaká možnost vyhnout se uvedenému zvýšení základu daně o neuhrazené pohledávky uvedeného typu? Napadá mě částečné prominutí dluhu (dodatečným snížením ceny) - lze provést jednostranně? V období 2023 byl ještě věřitel plátcem DPH, tj. např. provést tento jednostranný úkon opravným daňovým dokladem s DUZP 2023 (samozřejmě jen k plněním ke kterým lze tento doklad vystavit - 3 letá lhůta)?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 23 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů