Paušální daň, přerušení živnosti, platba záloh

Plné znění otázky

Jsem OSVČ od roku 2023 v paušálním režimu. Na měsíc únor a březen 2024 nemám bohužel zatím žádné zakázky. Mohu přerušit měsíční platbu paušální daně (jsem poplatníkem v 1. pásmu) v měsíci únoru a březnu (musím přerušení nějakým způsobem nahlásit FÚ?) a mohu pokračovat v platbě paušální daně např. od dubna 2024, anebo musím platit měsíční paušální daň každý měsíc?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 2a, 16b zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů