Výpočet obratu

Plné znění otázky

V souvislosti s novelou zákona o účetnictví od 1. 1. 2024 došlo ke změně definice čistého obratu. Čistým obratem se pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky 500/2002 Sb. nyní rozumí „výše výnosů z prodeje výrobků a zboží a poskytování služeb za účetní období“. V případě podniků, které jsou příjemci provozních dotací (často zemědělství), které se účtují do výnosů a vykazují se ve skupině 64x Ostatní provozní výnosy, mohou tyto výnosy z dotací tvořit podstatnou část čistého obratu (počítaného metodikou před novelou). Změna metodiky výpočtu čistého obratu může mít tedy vliv na skutečnost určení kategorie účetní jednotky, povinnost auditu účetní závěrky atp. Chtěl bych se proto zeptat, zda se něco mění v souvislosti s účtováním a vykazováním provozních dotací účetních jednotek v roce 2024? Zda i u těchto podniků (které měly doposud významnou část obratu tvořenou „Ostatními provozními výnosy“) se bude obrat počítat „pouze z prodeje výrobků a zboží a poskytování služeb za účetní období?“

Odpověď