Školkovné jako sleva na dani u předškoláka

Plné znění otázky

Zaměstnanec obdržel za rok 2023 potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte ve školce, tzv. školkovné. Zařízení se stalo akreditovaným od 1. 9. 2023. Jde o náklady vynaložené na dítě, které je předškolákem. Může si zaměstnanec uplatnit uvedenou částku, když jsme se dočetli, že předškolák je z tohoto poplatku osvobozen? Jde o soukromé zařízení. Pokud ano, může si uplatnit celou částku uvedenou na potvrzení (uvedeno: celková částka prokazatelně vynaložených výdajů, kterou za dítě na dané zdaňovací období zástupce uhradil), nebo ji má krátit podle počtu měsíců,k dy se teprve stali akreditovaným zařízením?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 35bb zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů