Přijatý dar - účtování, DPH

Plné znění otázky

Společnost přijala peněžitý dar, který byl poskytnut za účelem podpory vzdělávacích institucí v rámci realizace a distribuce projektu (dokumentární film). Tento peněžitý dar byl již celý vyčerpán a mělo by dojít k jeho proúčtování, může společnost použít účet 643? Je potřeba z tohoto daru odvést DPH, když je společnost plátce?

Odpověď