Náklady spojené s poskytnutím volnočasových benefitů

Plné znění otázky

Svým zaměstnancům zřizujeme volnočasové karty od společnosti Pluxee (Sodexo) a nabíjíme je jednorázovou roční částkou. Tuto částku v období nabití budeme tedy nyní považovat za benefit u zaměstnance osvobozený od zdanění, do hranice 21 983,50 Kč. Je to tak správně? Tyto finanční prostředky se nabíjejí na karty tzn. zaměstnavatel musí zaplatit za zřízení každé nové karty, za výměnu ztracené a výměnu expirující karty a s tím souvisí i manipul, poplatek vázaný na celou dodávku aktuálně objednaných karet (paušál za jednu dodávku všech karet spadající pod konkrétní objednávku). Jsou i tyto náklady hrazené zaměstnavatelem náklady spadající do výše uvedeného limitu, musí projít evidencí pro ,... ? Jak se na ně nyní dívat z pohledu zaměstnavatele (daňový náklad/nedaňový náklad) a jak z pohledu zaměstnance? Z našeho pohledu by byla ideální cesta zaúčtovat jako nedaň. náklad a zaměstnancům nedodaňovat a nepočítat do limitu.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 6, 25 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů