Paušální příspěvek na praní pracovních oděvů v daních a účetnictví

Plné znění otázky

Společnost, která je zároveň správce budovy pro jinou společnost, která tuto budovu používá pro pronájem prostor k nebytových účelům, poskytuje dle vnitřního předpisu paušální náhradu za praní stejnokroje (sukně, košile, sako- vše poskytl zaměstnavatel) pro recepční budovy a firemního oblečení, stejnokroje pro úklid, ostrahu a údržbu domu. Paušál je stanoven dle kalkulace, který vychází z ceníku prádelny, která zajišťuje praní takovýchto oděvů a poskytuje se jen za pracovní dny, které zaměstnanci odchodí /tj. vyjímá dny dovolené, nemoci, neplaceného volna, překážek na straně zaměstnanců apod. Je stanovení paušálu takto v pořádku? Dotazy: pokud tento paušál je součástí služeb správy budovy je možné ho účtovat předpisově jako 518/333 nebo spíše 548/333?

Odpověď