Účtování úroků placených do zahraničí a zahrnutí do pořizovací ceny nemovitosti

Plné znění otázky

Jak zaúčtovat tento případ: úroky placené do zahraničí 10 % a zahrnutí do PC nemovitosti: úroky z úvěru za rok 2023: 400.000 Kč zaúčtuji MD 04200/ DAL 379 srážková daň 379/342 40.000 Kč. Je to správně?

Odpověď