Vykazování přijatého plnění, které je osvobozené od DPH v přiznání k DPH

Plné znění otázky

Máme v rámci přiznání k DPH někde vykazovat přijatá zdanitelná plnění, která jsou osvobozená od DPH? Jedná se o nákup knih a e-knih. Obojí je od 1. 1. 2024 osvobozeno od DPH (0 % DPH). Jedná se o následující plnění: 1. Přijaté faktury z ČR (dříve řádek 41), 2. Přijaté faktury z JČS (dříve řádek 4 - knihy a řádek 13 - e-knihy), 3. Přijaté JSD - dovoz zboží (dříve řádek 8).

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 2, 65, 71, 71i zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty