Opravný daňový doklad přelom roku

Plné znění otázky

V listopadu 2023 byla vystavena vydaná faktura na službu a nyní se firma ozvala, že cena je chybná. Po prověření bylo firmou uznáno, že tomu tak skutečně je a vystavili opravný daňový doklad s dnešním datem zjištění důvodu pro opravu. Pokud by se jednalo o opravný daňový doklad v témže roce bylo by účtováno snížením na účtu výnosů 602, ale jedná se o snížení výnosů minulého roku. Běžnou vydanou fakturu s výnosem minulého roku bych účtovala 311/385 Příjmy příštího období. Mám tento opravný daňový doklad také účtovat -311/385 nebo použít jiný účet pro časové rozlišení, abych účet 385 neměla záporný. Žádné jiné účtování tam nemáme. 

Odpověď