Porušení podmínek pro režim paušální daně

Plné znění otázky

OSVČ vedená v režimu paušální daně v průběhu roku 2023 porušila podmínky pro režim paušální daně tím, že měla příjmy z prodeje pozemku. Základ daně z tohoto prodeje se rovná nule, jelikož prodala za míň než pozemek v roce 2022 koupila. I když porušila podmínky pro paušální daň, z neznalosti nepodala do 15 dnů Oznámení o porušení podmínek a celý rok 2023 platila zálohy na paušální daň. Nyní udělala daňové přiznání, kde zdanila všechny příjmy podle skutečnosti a uvedla i prodej-nákup pozemku. Jak je to s režimem paušální daně? Je tato OSVČ za těchto okolností nadále v režimu paušální daně i v roce 2024? (Porušila podmínky, nepodala Oznámení o porušení, a následně do 10. 1. 2024 nepodala oznámení o vstupu do režimu paušální daně). Může jí FÚ vyloučit z režimu paušální daně? Pokud OSVČ poruší podmínky pro to, aby byla daň rovna paušální dani, přestává být poplatníkem v režimu paušální daně nebo jen podá daňové přiznání, ale stále zůstává v režimu paušální daně?

Odpověď