Úmrtí podnikatele - lhůty pro daňová tvrzení.

Plné znění otázky

Podnikatel zemřel 24. 2. 2024, přiznání k DPFO za rok 2023 dosud nebylo podáno, mělo být podáno daňovým poradcem na základě plné moci, t. j. k 1. 7. 2024. K jakému datu musí být v této situaci podáno daňové přiznání za rok 2023, a dále podání za období od 1. 1. 2024 do 24. 2. 2024. Lze použít § 245 daňového řádu a sjednotit lhůty?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 239, 245 zákona 280/2009 Sb., daňový řád