Dar společnosti obci jako položka snižující základ daně

Plné znění otázky

Společnost s r. o. poskytla dar obci ve výši 5.000 Kč na obecní ples. Dá se považovat tento dar za dar na kulturu? Myslím si, že ano. V minulosti společnost dávala dar na účel „nákup věcí do tomboly". To jsem jako položku snižující základ daně dle § 20 ZDP nemohla použít.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 20 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů