Ocenění ekvivalencí

Plné znění otázky

Společnost A vlastní 49% podíl (98 000 Kč) na základním kapitálu (200 000 Kč) společnosti B. Společnost A se rozhodla navýšit svůj vklad ve společnosti B a vložila do jejího základního kapitálu hmotný majetek (budovy v zůstatkové ceně 2 mil.). Ve své rozvaze v dlouhodobém finančním majetku tuto transakci zobrazila v souladu s ČÚS č. 14 protihodnotou ve výši zůstatkové ceny nepeněžitého vkladu. Společnost A přeceňuje tyto položky k rozvahovému dni ekvivalencí. Společnost B eviduje tento vklad v rozvaze v položce A.I.3 jako změny základního kapitálu (protože nedošlo k zápisu v obchodním rejstříku). Je možné celý tento podíl ve společnosti A (ve výši 2098 tis.) přecenit ekvivalencí? Je správné, že společnost A považuje za pořizovací cenu investice i tuto částku získanou protihodnotou ve smyslu ČÚS č. 8 bod 2.3 (je možno brát ocenění protihodnotou jako pořizovací cenu ve smyslu zákona o účetnictví)?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 25 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví