Lhůta pro oznámení obdržení finančních prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby

Plné znění otázky

Fyzická osoba, občan nepodnikatel, prodal koncem roku 2023 pozemek, v roce 2023 obdržel pouze zálohu a zbytek kupní ceny bude doplacen až 5/2024. Současně v prosinci 2023 sepsal kupní smlouvu na nákup rodinného domu. Kdy má se hlásit, že obdržené finanční prostředky použije na nákup nemovitosti pro vlastní bydlení, a to do lhůty pro podání přiznání v roce 2024 nebo až 2025?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 4b zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů