Přechod na daňovou evidenci - příloha č. 1 daňového přiznání

Plné znění otázky

U fyzické osoby při přechodu například z uplatňování výdajů stanoveným procentem na daňovou evidenci se upravuje základ daně v předchozím období o neuhrazené pohledávky. Jaké hodnoty se pak uvádí do přílohy č. 1 daňového přiznání následujícího období u počátečního stavu pohledávek? Uvede se 0 a nebo skutečný stav pohledávek, o který byl zvýšen základ daně v předchozím období? 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 23, 24 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů