Dohadná položka na pojistné plnění

Plné znění otázky

U společnosti, která pronajímá kancelářské prostory, došlo v červnu 2023 k pojistné události - poničení střechy a zatečení do pronajímaných prostor. V této souvislosti se vyskytlo několik událostí: 1. střecha byla v roce 2023 opravena, pojistné plnění vyplaceno zálohově v r. 2024 - v r. 2023 vznikly náklady na opravu střechy, na pojistné plnění byla v r. 2023 vytvořena dohadná položka aktivní - dopad na DPPO byl v r. 2023 nulový; 2. v pronajímaných prostorách zatím nedošlo k opravě ani k pojistnému plnění - v této souvislosti bych si s Vámi ráda potvrdila, že není zapotřebí tvořit dohadné položky aktivní na pohledávky za pojišťovnou z titulu opravy prostor, do kterých zateklo; případně že není zapotřebí tvořit rezervy na náklady na opravu; do současné chvíle není oprava hotova, žádné náklady zatím nevznikly, od pojišťovny máme pouze souhlas s opravami, ale nemáme žádný příslib pojistného plnění ani jeho výše v souvislosti se zmiňovanou opravou - dopad na DPPO je v r. 2023 nulový; 3. nájemce, který má dotčené prostory pronajaty, požaduje slevu na nájemném vzhledem k nemožnosti užívání prostor; společnost, která prostory vlastní, bude tuto slevu uplatňovat u pojišťovny jako pojistné plnění z titulu ztráty nájemného - vzhledem k tomuto faktu, jsou ve výnosech tvořeny dva dohady (1. dohad na ztrátu nájemného, 2. dohad na pojistné plnění z titulu ztráty nájemného - ve stejné výši - dopad na DPPO je v r. 2023 nulový). Můžete nám prosím potvrdit, že jsou výše uvedené kroky správné? 

Odpověď