Oprava chyb min.období 426

Plné znění otázky

Zjistili jsme, že v minulém období let 2021, 2022 nebylo účtováno o účetních odpisech/oprávkách 551099/08. Nebyly uplatněny daňové odpisy. Jak tuto chybu nyní opravit? Jde o významnou chybu a mělo by být účtováno na účet 426 Opravy chyb minulého období 426*08? Je potřeba podat dodatečné daňové přiznání, nebo postačí popsat v příloze účetní závěrky? Je nutné tuto informaci změnit ve výkazu a upravit do minulého období? Jak následně převest stav účtu 426? Jak dále s tímto účtem naložit - měl by v tomto období vykázat nulovou hodnotu? Jde o účetní odpisy za r. 2021, 2022 v částce 1,2 mil. Stav účtu 426 vykazuje hodnotu -1,2 mil.

Odpověď