Přefakturace zdravotního materiálu

Plné znění otázky

Firma A (s. r. o. - stomatologická ordinace - neplátce DPH) nakupuje pro svoji spotřebu zdravotnický materiál od různých dodavatelů. Zdravotnický materiál několikrát do roka přeúčtuje ve stejné ceně firmě B (lékaři OSVČ- neplátci DPH) a firmě C (s. r. o. - stomatologické ordinaci- neplátci DPH). Všechny 3 firmy, které provozují zubní lékařství, sídlí na jednom patře zdravotnického zařízení a nejsou to osoby spojené. a/ Musí mít firma A na tuto přefakturaci živnostenské oprávnění? b/ Účtujeme ve firmě A výsledkově: nákup materiálu MD 501A a následnou přefakturaci -501A. Je tento postup správný?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví