Stravenkový paušál

Plné znění otázky

Společnost chce poskytovat svým zaměstnancům stravenkový paušál ve výši 116,2 Kč denně. Peněžitý příspěvek bude vyplácen společně se mzdou. Jedna z podmínek: zaměstnanec musí strávit v práci alespoň 3 hodiny za směnu definovanou zaměstnavatelem dle zákoníku práce. Poskytovaní stravenkového paušálu zaměstnanec stanoví ve vnitřní směrnici nebo ve smlouvě se zaměstnancem nebo v dodatku ke smlouvě, nebo nic z toho nemusí dělat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 24 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů