Elektřina z FVE spotřebovaná v bytovém domě

Plné znění otázky

Firma vlastní bytový dům, jehož jednotlivé byty pronajímá fyzickým osobám. Na střeše tohoto bytového domu vybudovala FVE, kdy většina vyrobené elektřiny bude spotřebovaná nájemníky a přebytky budou prodávány obchodníkovi. Jak prosím stanovit cenu vyrobené elektřiny z FVE, kterou bychom měli nájemníkům rozúčtovat? Lze cenu za vyrobenou MWh stanovit na základě nákladové kalkulace - tj. poměrem nákladů na výrobu (odpisy FVE + provozní náklady) a vyrobených MWh?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 25.5.c) zákona 563/1991 Sb., o účetnictví