Dodatečné DPH na snížení daňové povinnosti

Plné znění otázky

Poplatník podal 24. 4. 2024 dodatečné DPH za 2/2024. Jedná se o snížení daňové povinnosti. Do kdy správce daně by měl DPH zaregistrovat na portále DIS+? Prozatím tam nic není. Vrátí finanční úřad daný přeplatek vycházející z dodatečného DPH automaticky, nebo je potřeba zažádat o tuto vratku? Poplatník nic správci daně na daních nedluží. 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 148, 155, 140 zákona 280/2009 Sb., daňový řád