Dovoz zboží k testům bez žádosti o osvobození, vykazování DPH

Plné znění otázky

Společnost s r. o., plátce DPH, dovezla vzorky zboží k testování z Srbska, které ji byly poskytnuty zdarma. S.r.o. je certifikační autorita a na základě vzorku vydá certifikát o bezpečnosti a splnění různých norem předpisů pro EU. Vzorky pak likviduje. Běžně při tomto uplatňuje přímo při celním řízení osvobození - 71 odst. 2 písm. i) o zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům a na JSD je kód C33 o osvobození. Nyní se s ohledem na administrativu a nevýznamnosti zásilky dobrovolně rozhodla žádost o osvobození při celním řízení neuplatnit, protože je s tím spojený poplatek a práce za dokládání celnímu úřadu různé fotodokumentace o zničení a testování zboží. Obdržela JSD, kde je vyčíslené clo a k tomu platební výměr na clo, kde i kolonka DPH nevybraná CÚ ve výši 2000 Kč. Firma je plátce DPH, předpokládáme, že musíme při neuplatnění žádosti o osvobození (byť je skutečně dovážené zboží určeno na analýza, zkoušky a testy) DPH odvést na ř. 7, ale nejsme si jistí, zda v tomto případě můžeme uplatnit i nárok na odpočet na ř. 43? Firma celé plnění využívá pro ekonomickou činnost poskytování služby do EU, kde bude s marží fakturovat zákazníkovi další měsíc službu na ř. 26.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 9, 71, 72 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty