Vydáno: 4. 9. 2019
Prošlo odborným dohledem
Novela zákona o investičních pobídkách – sněmovní tisk č. 298 Petr Andrle, projektový manažer, Rödl & Partner Následující příspěvek je věnován nedávno Senátem přijaté novele zákona o investičních pobídkách – sněmovnímu tisku č. 298 (dále jen „novela zákona“). Příspěvek popisuje jak podmínky dle stávajícího zákona, tak i novelou upravené podmínky investičních pobídek. Vysvětluje také důvody, které k přijetí novely zákonodárce vedly. Úprava investičních pobídek před novelou zákona Stávající znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, je platné již od 1. 5. 2015. Znění bylo připravováno už v roce 2013, kdy průměrná míra nezaměstnanosti v České republice byla nad hranicí 6,5 %, ale např. nezaměstnanost v Ústeckém kraji byla na hranici 9,7 %. Vláda Bohuslava Sobotky projednala a přijala návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a schválila zaměření institutu investičních pobídek do podpory růstu nových pracovních míst, což byl v tehdejší době jeden z možných sociálnědemokratických stimulů nárůstu hrubého národního produktu. V této době v Evropské unii probíhala vleklá hospodářská krize a vlády jednotlivých zemí přijímaly na podporu růstu ekonomiky celou škálu prorůstových opatření.