Vydáno: 10. 6. 2020
Prošlo odborným dohledem
Nouzový stav a dopad mimořádných opatření na insolvenční řízení JUDr. Vladislava Dokoupilová V souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu na území České republiky byla přijata celá řada mimořádných opatření, která mají a ještě budou mít dalekosáhlé dopady do ekonomické sféry řady subjektů, zejména podnikatelů a spotřebitelů. Ke zmírnění dopadů koronavirové krize parlament ČR schválil zákon č. 191/2020, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby poškozené, účastnící se soudních řízení, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, tzv. lex covid justice – dále jen Lex Covid. Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 24. 4. 2020. Ve svém článku se budu věnovat problematice insolvenčního práva, které Lex Covid upravil po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření, které zákon specifikoval v ust. § 1 a jedná se o: