Vydáno: 30. 7. 2020
Co podstatného přináší novela zákoníku práce? Mgr. Jan Jakl, Partner, advokát V minulém týdnu byla Senátem schválená dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která tak nyní čeká již jen na podpis prezidenta. Účinnost této novely je plánovaná částečně na 30. července 2020 a část, která je spojena s kalendářním rokem (např. dovolená), by měla nabýt účinnosti 1. 1. 2021. Jaké konkrétní změny a novinky novela přináší? Změna právní úpravy dovolené Nejvíce diskutovanou změnou zákoníku práce je úprava výpočtu dovolené. Podle dosavadního znění zákoníku práce byl pro určení vzniku nároku na dovolenou rozhodující počet odpracovaných dnů. Zároveň se rozlišovala dovolená za kalendářní rok, pokud zaměstnanec odpracoval alespoň 60 dnů, a dovolená za odpracované dny, pokud pracoval méně. Podle nové právní úpravy bude od 1. 1. 2021 právo na dovolenou, jakož i její čerpání, založeno na příslušné délce týdenní pracovní doby vyjádřené v hodinách. Dochází tak k nastavení rovnějších podmínek pro čerpání dovolené v závislosti na srovnatelné odpracování týdenní pracovní doby ze strany zaměstnanců bez ohledu na způsob jejího rozvržení. V případě, že zaměstnanec odpracuje u zaměstnavatele 52 týdnů v kalendářním roce, se tak délka dovolené stanoví jako násobek stanovené nebo sjednané týdenní pracovní doby a výměry dovolené.