Obsah dokumentu

Vydáno: 12. 11. 1975

 

Zákon č. 121/1975 Sb.

o sociálním zabezpečení


Schválený 12. 11. 1975 Účinný od 1. 1. 1976 do 31. 12. 9999

 
 
 

ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.; SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.; Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.; Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.; Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.; Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;

121/1975 Sb. Zákon ze dne 12. listopadu 1975 o sociálním zabezpečení Změna: 76/1979 Sb. Změna: 150/1979 Sb. Změna: 7/1982 Sb. Změna: 73/1982 Sb. Změna: 116/1983 Sb. Změna: 56/1984 Sb. Změna: 108/1984 Sb. Změna: 53/1987 Sb. Změna: 100/1988 Sb. Změna: 1/1991 Sb. Změna: 589/1992 Sb. nadpis vypuštěn § 1 zrušen § 2 zrušen Část první zrušena Díl první zrušen § 3 zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen Díl druhý zrušen nadpis vypuštěn § 15 zrušen § 16 zrušen § 17 zrušen § 18 zrušen § 19 zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen § 22 zrušen § 23 zrušen nadpis vypuštěn § 24 zrušen § 25 zrušen § 26 zrušen § 27 zrušen nadpis vypuštěn § 28 zrušen § 29 zrušen § 30 zrušen § 31 zrušen § 32 zrušen § 33 zrušen § 34 zrušen § 35 zrušen nadpis vypuštěn § 36 zrušen nadpis vypuštěn § 37 zrušen § 38 zrušen § 39 zrušen nadpis vypuštěn § 40 zrušen § 41 zrušen nadpis vypuštěn § 42 zrušen nadpis vypuštěn § 43 zrušen § 44 zrušen § 45 zrušen § 46 zrušen § 47 zrušen Díl třetí zrušen § 48 zrušen § 49 zrušen § 50 zrušen Díl čtvrtý zrušen § 51 zrušen § 52 zrušen § 53 zrušen § 54 zrušen § 55 zrušen § 56 zrušen § 57 zrušen § 58 zrušen § 59 zrušen § 60 zrušen § 60a zrušen Díl pátý zrušen § 61 zrušen § 62 zrušen § 63 zrušen § 64 zrušen § 65 zrušen § 66 zrušen § 67 zrušen § 68 zrušen § 69 zrušen § 70 zrušen § 71 zrušen Část druhá zrušena § 72 zrušen Část třetí zrušena Díl první zrušen § 73 zrušen § 74 zrušen § 75 zrušen § 76 zrušen Díl druhý zrušen § 77 zrušen § 78 zrušen § 79 zrušen Část čtvrtá zrušena Díl první zrušen § 80 zrušen Díl druhý zrušen § 81 zrušen § 82 zrušen Díl třetí zrušen § 83 zrušen § 84 zrušen § 85 zrušen § 86 zrušen § 87 zrušen § 88 zrušen § 89 zrušen § 90 zrušen § 91 zrušen § 92 zrušen Díl čtvrtý zrušen § 93 zrušen § 94 zrušen Díl pátý zrušen § 95 zrušen Díl šestý zrušen § 96 zrušen § 97 zrušen Díl sedmý zrušen § 98 zrušen § 99 zrušen Část pátá zrušena § 100 zrušen § 101 zrušen § 102 zrušen Část šestá zrušena Díl první zrušen § 103 zrušen § 104 zrušen § 105 zrušen nadpis vypuštěn § 106 zrušen § 107 zrušen § 108 zrušen § 109 zrušen Díl druhý zrušen § 110 zrušen § 111 zrušen § 112 zrušen § 113 zrušen § 114 zrušen § 115 zrušen § 116 zrušen § 117 zrušen § 118 zrušen Část sedmá zrušena Díl první zrušen § 119 zrušen nadpis vypuštěn § 120 zrušen § 121 zrušen § 122 zrušen § 123 zrušen § 124 zrušen § 125 zrušen § 126 zrušen § 127 zrušen § 128 zrušen nadpis vypuštěn § 129 zrušen nadpis vypuštěn § 130 zrušen nadpis vypuštěn § 131 zrušen § 132 zrušen § 133 zrušen § 134 zrušen Díl druhý zrušen § 135 zrušen Část osmá zrušena § 136 zrušen § 137 zrušen § 138 zrušen § 139 zrušen § 140 zrušen § 141 zrušen § 142 zrušen § 143 zrušen nadpis vypuštěn § 144 zrušen § 145 zrušen Část devátá zrušena Díl první zrušen § 146 zrušen § 147 zrušen § 148 zrušen § 149 zrušen § 150 zrušen nadpis vypuštěn § 151 zrušen § 152 zrušen § 153 zrušen § 154 zrušen § 155 zrušen § 156 zrušen § 157 zrušen § 158 zrušen § 159 zrušen § 160 zrušen § 161 zrušen Díl druhý zrušen § 162 zrušen § 163 zrušen § 164 zrušen § 165 zrušen § 166 zrušen Díl třetí zrušen § 167 zrušen § 168 zrušen § 168a zrušen § 169 zrušen § 170 zrušen § 171 zrušen § 172 zrušen § 173 zrušen § 174 zrušen