Vydáno: 18. 4. 1990

 

Zákon č. 105/1990 Sb.

o soukromém podnikání občanů


Schválený 18. 4. 1990 Účinný od 1. 5. 1990 do 31. 12. 9999

 
 
 

Účetnictví.; Odborové organizace v pracovním právu.; PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.; SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.; Meze oprávnění organizací v hospodářském právu.; SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLCI. SOUKROMÍ ROLNÍCI.; PODNIKOVÝ REJSTŘÍK.; ORGANIZACE.; Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.; OSOBNÍ VLASTNICTVÍ.; Společné jmění manželů (SJM). Bezpodílové spoluvlastnictví (BSM).; Zastupování organizace v hospodářském právu.; OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ.; ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA PRODLENÍ V OBČAN. PRÁVU.; NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.; Pojištění odpovědnosti za škody.; SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ.; Daně obecně.;

105/1990 Sb. ZÁKON o soukromém podnikání občanů Změna: 455/1991 Sb. Změna: 85/2004 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST I Obecná ustanovení § 1 Zrušen § 2 Zrušen § 3 Zrušen § 4 Zrušen § 5 Zrušen ČÁST II Oprávnění k podnikatelské činnosti § 6 Zrušen § 7 Zrušen § 8 Zrušen § 9 Zrušen § 10 Zrušen § 11 Zrušen § 12 Zrušen ČÁST II A Zemědělská výroba provozovaná samostatně hospodařícími rolníky § 12a zrušen § 12b zrušen § 12c zrušen § 12d zrušen § 12e zrušen § 12f Zrušen § 12g Zrušen § 12h Zrušen ČÁST III Právní poměry podnikatelů § 13 Zrušen § 14 Zrušen § 15 Zrušen § 16 Zrušen § 17 Zrušen § 18 Zrušen § 19 Zrušen § 20 Zrušen § 21 Zrušen § 22 Zrušen § 23 Zrušen § 24 Zrušen § 25 Zrušen § 26 Zrušen § 27 Zrušen ČÁST IV Soudní přezkoumání rozhodnutí § 28 Zrušen ČÁST V Ustanovení přechodná a závěrečná § 29 Zrušen § 30 Zrušen § 31 Zrušen § 32 Zrušen § 33 Zrušen § 34 Zrušen § 35 Zrušen