Vydáno: 15. 3. 1996

 

Zákon č. 93/1996 Sb.

o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb.


Schválený 15. 3. 1996 Účinný od 1. 7. 1996 do 31. 12. 9999

 
 
 

Rostlinná výroba.; Zelinářství. Zelenina.; Ovocnářství. Ovoce.; Osobní (osobnostní) autorská práva.;

93/1996 Sb. ZÁKON ze dne 15. března 1996 o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ § 1 Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona č. 132/1989 Sb. a zákona č. 115/1995 Sb., se mění takto: 1. Část první a druhá se vypouštějí. 2. § 29 a 30 se vypouštějí. 3. V § 31 se vypouštějí písmena a), b) a ch). Dosavadní písmena c), d), e), f), g), h) a i) se označují jako písmena a) až g). 4. V § 32 se vypouští písmeno a). Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d). 5. V § 35 se vypouštějí slova "s osivy, sadbou včetně chmelové sádě a kořenáčů, školkařskými výpěstky," a "lesního a vodního hospodářství". ČÁST DRUHÁ § 2 Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, se mění takto: § 2 písm. a) zní: "a) odrůdou soubor jedinců, náležející k jediné nejnižší kategorii botanického třídění, definovaný projevem znaků určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišující se od jiných souborů rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků a rozmnožovatelný bez změny,". ČÁST TŘETÍ § 3 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.