Vydáno: 22. 7. 2009

 

Zákon č. 289/2009 Sb.

změna z. o povinném značení lihu a změna z. o daních z příjmů


Schválený 22. 7. 2009 Účinný od 1. 10. 2009 do 31. 12. 9999

 
 
 

Lihovarnictví. Výroba lihu.;

289/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Změna: 362/2009 Sb. Změna: 307/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl. I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl. III zrušen Čl. IV zrušen ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. V Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. v z. Němcová v. r. Klaus v. r. Fischer v. r.