Vydáno: 3. 12. 2018

 

Vyhláška č. 279/2018 Sb.

změna vyhlášky k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí


Schválený 3. 12. 2018 Účinný od 1. 1. 2019 Novelizovaný

 
 
 

None;

279/2018 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí: Čl.I Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb., se mění takto: 1. V § 11 písm. a) se za slova "regulačního plánu" vkládají slova " , který nenahrazuje územní rozhodnutí,". 2. V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní: "Základní ceny stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, jejich oblastí nebo okresů v Kč za m2
                        Tabulka č. 1
-----------------------------------------------------------
Kraj v členění na vyjmenované  Základní cena vyj. obce
okresy, obce, nebo oblasti   (Kč/m2)
některých obcí* 
-----------------------------------------------------------
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
-----------------------------------------------------------
Praha - oblast 1          65 075         
Praha - oblast 2, 3, 6 a 21     17 280 
Praha - oblast 4, 5, 9, 10,     7 824 
    12 a 18
Praha - oblast 7, 11, a 20      6 126 
Praha - oblast 8, 13, 14, 15,    5 134 
    16, 17 a 19
-----------------------------------------------------------
STŘEDOČESKÝ KRAJ                 
-----------------------------------------------------------
Benešov               2 178 
Beroun                2 732 
Kladno - oblast 1          2 315 
Kladno - oblast 2 a 3        1 650 
Kolín                2 386 
Kutná Hora              2 128 
Mělník                1 154 
Mladá Boleslav            1 736 
Nymburk               2 285 
Poděbrady - oblast 1         3 172 
Poděbrady - oblast 2         2 245 
Praha-východ             1 279 
Praha-západ             1 896 
Příbram               1 018 
Rakovník               1 347 
-----------------------------------------------------------
JIHOČESKÝ KRAJ               
-----------------------------------------------------------
České Budějovice - oblast 1     8 460 
České Budějovice - oblast 2, 3 a 4  2 332 
Český Krumlov            1 809 
Jindřichův Hradec           915 
Písek                1 193 
Prachatice               758 
Strakonice               848 
Tábor                1 165 
-----------------------------------------------------------
PLZEŇSKÝ KRAJ             
-----------------------------------------------------------
Plzeň - oblast 1           5 497 
Plzeň - oblast 2           2 772 
Plzeň - oblast 3           1 629 
Plzeň - jih              857 
Plzeň - sever             745 
Domažlice              1 426 
Klatovy               1 060 
Rokycany                931 
Tachov                 667 
-----------------------------------------------------------
KARLOVARSKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------------
Karlovy Vary - oblast 1       6 853 
Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 4    1 943 
Cheb                  818 
Františkovy Lázně - oblast 1     1 856 
Františkovy Lázně - oblast 2     1 103 
Mariánské Lázně - oblast 1      5 125 
Mariánské Lázně - oblast 2 a 3    1 641 
Sokolov                699 
-----------------------------------------------------------
ÚSTECKÝ KRAJ                
-----------------------------------------------------------
Děčín                 697 
Chomutov               871 
Litoměřice             1 212 
Louny                 829 
Most                 792 
Teplice                905 
Ústí nad Labem - oblast 1 a 2    1 343 
Ústí nad Labem - oblast 3, 4, 5    940 
         a 6             
-----------------------------------------------------------
LIBERECKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------------
Česká Lípa              590 
Jablonec nad Nisou         1 042 
Liberec - oblast 1         2 801 
Liberec - oblast 2, 3, 4 a 5    1 726 
Semily                492 
-----------------------------------------------------------
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ           
-----------------------------------------------------------
Hradec Králové - oblast 1      2 875 
Hradec Králové - oblast 2, 3, 4   1 685 
         a 5
Jičín                1 311 
Náchod                522 
Rychnov nad Kněžnou          698 
Trutnov                550 
-----------------------------------------------------------
PARDUBICKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------------
Chrudim               1 015 
Pardubice - oblast 1        2 314 
Pardubice - oblast 2, 3, 4, 5 a 6  1 245 
Svitavy                609 
Ústí nad Orlicí            582 
-----------------------------------------------------------
KRAJ VYSOČINA          
-----------------------------------------------------------
Havlíčkův Brod            598
Jihlava - oblast 1         2 340
Jihlava - oblast 2 a 3       1 106
Pelhřimov               542
Třebíč                990
Žďár nad Sázavou           769
-----------------------------------------------------------
JIHOMORAVSKÝ KRAJ            
-----------------------------------------------------------
Brno - oblast 1 a 2        14 060
Brno - oblast 3, 4 a 5       4 916
Brno - oblast 6, 7, 8 a 9      3 224
Brno - venkov            1 252
Blansko               1 044
Břeclav               1 137
Hodonín               1 011
Vyškov               1 210
Znojmo               1 229
-----------------------------------------------------------
OLOMOUCKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------------
Jeseník                708
Olomouc - oblast 1         5 433
Olomouc - oblast 2, 3 a 4      1 852
Prostějov              1 301
Přerov - oblast 1 a 2        1 486
Přerov - oblast 3, 4 a 5       550
Šumperk               1 280
-----------------------------------------------------------
ZLÍNSKÝ KRAJ               
-----------------------------------------------------------
Kroměříž              1 064
Luhačovice             1 337
Uherské Hradiště          1 223
Vsetín                979
Zlín - oblast 1           1 726
Zlín - oblast 2 a 3         1 266
-----------------------------------------------------------
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ           
-----------------------------------------------------------
Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 9     979
Ostrava - oblast 1, 3 a 10     1 263
Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 12   830
Bruntál                511
Frýdek-Místek             799
Karviná                463
Nový Jičín              722
Opava - oblast 1          1 813
Opava - oblast 2, 3 a 4       1 076
-----------------------------------------------------------
* Členění měst do oblastí podle katastrálních území
 je uvedeno v tabulce č. 2 této přílohy.”.
3. V příloze č. 2 v textu pod tabulkou č. 1 větě druhé se slova "nezastavěného stavebního pozemku" nahrazují slovy "nezastavěného pozemku" a na konci textu věty se doplňují slova " , nebo regulačním plánem, který nenahrazuje územní rozhodnutí". 4. V příloze č. 2 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní: "Index cenové úpravy u stavby, která je samostatnou nemovitou věcí
                                        Tabulka č. 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
Označení Název znaku                               Hodnota 
 znaku                                     koeficientu
-------------------------------------------------------------------------------------------
S1    Hospodářsko-správní význam obce*                         
-------------------------------------------------------------------------------------------
I.    Katastrální území lázeňských míst typu A** a obce s turistickými     1,20  
     středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli
II.    Katastrální území lázeňských míst typu B** a C** a obce s        1,10  
     turistickými středisky nadregionálního významu nebo obce ve          
     významných turistických lokalitách                                        
III.   Obce s počtem obyvatel nad 5 000 a všechny obce v okresu Praha -     1,00  
     východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu D**
IV.    Ostatní obce                               0,90  
-------------------------------------------------------------------------------------------
S2    Poloha obce*                                       
-------------------------------------------------------------------------------------------
I.    Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem    1,10  
II.    Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí)      1,03  
     vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)                           
III.   Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v    1,06  
     nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně                         
IV.    Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo     1,02  
     oblasti v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném       
     úseku silnice do 10 km včetně                                        
V.    Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž      1,00  
     katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí o velikosti nad             
     5000 obyvatel
VI.    V ostatních případech                          0,80  
-------------------------------------------------------------------------------------------
S3    Občanská vybavenost obce                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------
- V obci je:                                            
-------------------------------------------------------------------------------------------
I.    Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnické zařízení,       1,05  
     škola***, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní           
     zařízení aj.)
II.    Základní vybavenost (alespoň obchod, ambulantní zdravotní péče a     1,00  
     základní škola)                                          
III.   Minimální vybavenost (obchod - základní sortiment) nebo žádná      0,90  
-------------------------------------------------------------------------------------------
V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro
výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.
*  Pro určení směrné hodnoty se provede začlenění do kvalitativního pásma znaku dle stavu
  k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité
  věci.
** Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu je uveden
  v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.
*** Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.".
5. V příloze č. 6 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní: "Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku v Kč za m2
                        Tabulka č. 1
------------------------------------------------------------
Kraj v členění na        Základní cena
vyjmenované obce a        (Kč za m2)
oblasti některých měst
podle počtu obyvatel*
-------------------------------------------------------------
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA                      
-------------------------------------------------------------
Praha - oblast 1           41 201          
Praha - oblast 2, 3, 6 a 21      27 179 
Praha - oblast 4, 5, 7, 8, 9, 10,   22 755 
    11, 12, 16, 18 a 20
Praha - oblast 13, 14, 15, 17 a 19  18 248 
-------------------------------------------------------------
STŘEDOČESKÝ KRAJ               
-------------------------------------------------------------
Vyjmenované obce***          19 269 
Obce s 2 001 a více obyvatel**    12 055 
Obce do 2 000 obyvatel        10 787 
-------------------------------------------------------------
JIHOČESKÝ KRAJ                
-------------------------------------------------------------
Vyjmenované obce           11 994 
Obce s 2 001 a více obyvatel**     9 084 
Obce do 2000 obyvatel         8 525 
-------------------------------------------------------------
PLZEŇSKÝ KRAJ                
-------------------------------------------------------------
Plzeň                 13 479 
Vyjmenované obce            9 373 
Obce s 2 001 a více obyvatel**     9 665 
Obce do 2 000 obyvatel         7 812 
-------------------------------------------------------------
KARLOVARSKÝ KRAJ               
-------------------------------------------------------------
Karlovy Vary - oblast 1        16 928 
Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 4    13 579 
Vyjmenované obce            9 336
Obce s 2 001 a více obyvatel**     6 301
Obce do 2 000 obyvatel         8 152
-------------------------------------------------------------
ÚSTECKÝ KRAJ                
-------------------------------------------------------------
Vyjmenované obce            9 081
Obce s 2 001 a více obyvatel**     7 164
Obce do 2 000 obyvatel         6 631
-------------------------------------------------------------
LIBERECKÝ KRAJ               
-------------------------------------------------------------
Vyjmenované obce           10 435
Obce s 2 001 a více obyvatel**     6 969
Obce do 2 000 obyvatel         8 212
-------------------------------------------------------------
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ            
-------------------------------------------------------------
Vyjmenované obce           11 012
Obce s 2 001 a více obyvatel**     8 022
Obce do 2 000 obyvatel         8 375
-------------------------------------------------------------
PARDUBICKÝ KRAJ               
-------------------------------------------------------------
Vyjmenované obce           11 775
Obce s 2 001 a více obyvatel**     8 330
Obce do 2 000 obyvatel         7 562
-------------------------------------------------------------
KRAJ VYSOČINA                
-------------------------------------------------------------
Vyjmenované obce           10 923
Obce s 2 001 a více obyvatel**     6 888
Obce do 2 000 obyvatel         6 159
-------------------------------------------------------------
JIHOMORAVSKÝ KRAJ              
-------------------------------------------------------------
Brno                 18 061
Vyjmenované obce            9 696
Obce s 2 001 a více obyvatel**    10 718
Obce do 2 000 obyvatel         8 898
-------------------------------------------------------------
OLOMOUCKÝ KRAJ               
-------------------------------------------------------------
Vyjmenované obce            9 483
Obce s 2 001 a více obyvatel**     7 159
Obce do 2 000 obyvatel         6 017
-------------------------------------------------------------
ZLÍNSKÝ kraj                
-------------------------------------------------------------
Vyjmenované obce           11 296
Obce s 2 001 a více obyvatel**     6 712
Obce do 2 000 obyvatel         6 587
-------------------------------------------------------------
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ            
-------------------------------------------------------------                  
Ostrava                8 846
Vyjmenované obce            8 663
Obce s 2 001 a více obyvatel**     7 628
Obce do 2 000 obyvatel         6 920
-------------------------------------------------------------
*  Členění měst do oblastí podle katastrálních území je
  uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce
  č. 419/2013 Sb.
** Které nejsou vyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1
  k vyhlášce č. 419/2013 Sb.
*** Platí pro všechny vyjmenované obce a všechny obce okresů
  Praha-východ a Praha-západ.".
6. Příloha č. 7 zní: "Příloha č. 7 k vyhlášce č. 419/2013 Sb. Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty v Kč za m2
               Tabulka č. 1
-------------------------------------------------- 
 Kraj v členění na obce  Základní cena 
 podle počtu obyvatel   (Kč za m2)  
--------------------------------------------------
 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA                           
--------------------------------------------------
 Praha              6 018          
--------------------------------------------------
 STŘEDOČESKÝ KRAJ            
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     3 286 
 Obce do 10 000 obyvatel     6 805 
--------------------------------------------------
 JIHOČESKÝ KRAJ             
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     3 640 
 Obce do 10 000 obyvatel     7 379 
--------------------------------------------------
 PLZEŇSKÝ KRAJ             
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     3 626 
 Obce do 10 000 obyvatel     5 529 
--------------------------------------------------
 KARLOVARSKÝ KRAJ            
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     2 674 
 Obce do 10 000 obyvatel     4 728 
--------------------------------------------------
 ÚSTECKÝ KRAJ              
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     3 296  
 Obce do 10 000 obyvatel     4 313  
--------------------------------------------------
 LIBERECKÝ KRAJ              
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     3 160  
 Obce do 10 000 obyvatel     5 979  
--------------------------------------------------
 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ           
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     6 285  
 Obce do 10 000 obyvatel     6 041  
--------------------------------------------------
 PARDUBICKÝ KRAJ             
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     3 831  
 Obce do 10 000 obyvatel     5 701  
--------------------------------------------------
 KRAJ VYSOČINA              
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     3 193  
 Obce do 10 000 obyvatel     5 356  
--------------------------------------------------                  
 JIHOMORAVSKÝ KRAJ            
--------------------------------------------------
 Brno               5 269  
 Obce od 10 001 obyvatel     2 863  
 Obce do 10 000 obyvatel     6 094  
--------------------------------------------------
 OLOMOUCKÝ KRAJ              
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     4 464  
 Obce do 10 000 obyvatel     4 531  
--------------------------------------------------
 ZLÍNSKÝ KRAJ               
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     3 783  
 Obce do 10 000 obyvatel     6 032  
--------------------------------------------------
 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ           
--------------------------------------------------
 Obce od 10 001 obyvatel     3 646  
 Obce do 10 000 obyvatel     6 673  
--------------------------------------------------
Stavebně technické parametry pro rekreační chatu nebo zahrádkářskou chatu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
 
                                Tabulka č. 2
------------------------- --------------------------------------------------
 Znak           Kvalitativní pásma
------------------------- --------------------------------------------------
 Vi  Název znaku      Číslo Popis            Hodnota
------------------------- --------------------------------------------------
 1.  Druh stavby      I.  Zahrádkářská chata      1,01
              II.  Rekreační chata        1,00
------------------------- --------------------------------------------------
 2.  Podlaží a typ     I.  1 NP - plochá střecha     1,00
    zastřešení      II.  1 NP - šikmá střecha, krov  1,10
                 neumožňující účelové využití   
              III.  1 NP - šikmá střecha, krov  1,25
                 umožňující účelové využití    
              IV.  2 NP - plochá střecha     1,00
               V.  2 NP - šikmá střecha, krov  1,05
                 neumožňující účelové využití   
              VI.  2 NP - šikmá střecha, krov  1,20
                 umožňující účelové využití    
------------------------- --------------------------------------------------
 3.  Účelové využití    I.  Bez půdního prostoru - plochá 1,00
    půdního prostoru      střecha              
              II.  Půdní prostor neupraven, krov 1,05
                 umožňující účelové využití    
              III.  Půdní prostor upraven k    1,10
                 účelovému využití - podkroví   
------------------------- --------------------------------------------------
 4.  Podzemní podlaží   I.  Nepodsklepené         1,00
              II.  Podsklepené          0,95
------------------------- --------------------------------------------------
 5.  Obvodové stěny    I.  Tloušťka stěny do 20 cm   -0,02
                 včetně
              II.  Tloušťka stěny nad 20 cm     0
                 do 45 cm včetně          
              III.  Tloušťka stěny nad 45 cm   0,03
                 (nebo stěny zateplené)      
------------------------- --------------------------------------------------
 6.  Materiál obvodových  I.  Dřevěné oboustranně obíjené -0,10
    stěn         II.  Zdivo - kamenné nebo smíšené -0,08
                 (kámen a jiný materiál, jako   
                 např. cihla nebo tvárnice)    
              III.  Zdivo cihelné nebo z tvárnic   0
              IV.  Dřevo (srub) nebo na bázi   0,03
                 dřevní hmoty           
------------------------- --------------------------------------------------
 7.  Způsob vytápění    I.  Bez vytápění         -0,08
              II.  Lokální na tuhá paliva    -0,06
              III.  Lokální elektrické nebo     0
                 plynové              
              IV.  Ústřední, etážové, dálkové  0,02
               V.  Ostatní vytápění (podlahové, 0,05
                 velkoplošné stěnové,       
                 teplovzdušné)           
              VI.  Tepelná čerpadla, solární   0,10
                 kolektory, infračervené      
                 vytápění             
------------------------- --------------------------------------------------
 8.  Napojení stavby na  I.  Žádné nebo pouze       -0,04
    inženýrské sítě      elektroinstalace         
    (rozvody)      II.  Elektroinstalace a rozvod  -0,01
                 vody
              III.  Elektroinstalace, rozvody    0
                 vody a kanalizace do žumpy    
                 nebo septiku           
              IV.  Elektroinstalace, rozvody   0,04
                 vody a napojení na veřejnou    
                 kanalizaci (splaškovou) nebo   
                 domovní čistírnu         
               V.  Elektroinstalace, rozvod   0,08
                 vody, kanalizace a plyn      
------------------------- --------------------------------------------------
 9.  Příslušenství (WC,  I.  Žádné nebo pouze suchý    -0,04
    koupelna)         záchod nebo chemické WC      
              II.  Částečné provedení (WC,   -0,02
                 samostatný sprchový kout nebo   
                 umyvadlo) nebo úplné (WC,     
                 koupelna se sprchovým koutem   
                 nebo vanou) umístěné mimo     
                 stavbu              
              III.  Standardní provedení - úplné   0
                 ve stavbě             
              IV.  Nadstandardní provedení -   0,05
                 úplné, nebo více standardních   
                 provedení             
               V.  Více nadstandardních     0,06
                 provedení
------------------------- --------------------------------------------------
 10. Doplňkové stavby   I.  Bez doplňkových staveb nebo   0
                 zastavěná plocha nebo součet   
                 všech zastavěných ploch      
                 doplňkových staveb je větší    
                 než 25 m2             
              II.  Zastavěná plocha nebo součet 0,10
                 všech zastavěných ploch      
                 doplňkových staveb je do 25 m2  
                 včetně              
------------------------- --------------------------------------------------
 11. Stav stavby      I.  Stavba ve špatném stavu -   0,65
                 nutná rekonstrukce        
              II.  Stavba - stav odpovídající  1,00
                 stáří               
              III.  Stavba ve výborném stavu   1,10
                 (popřípadě po rekonstrukci)    
------------------------- --------------------------------------------------
 12. Povodňové riziko   I.  Zóna se zanedbatelným     1,00
    podle specifikace     nebezpečím výskytu záplav     
    povodňových zón   II.  Zóna s nízkým rizikem     0,95
                 povodně (území tzv. 100leté    
                 vody)
              III.  Zóna se středním rizikem   0,80
                 povodně (území tzv. 20leté    
                 vody)               
              IV.  Zóna s vysokým rizikem    0,70
                 povodně (území tzv. 5leté     
                 vody)
------------------------- --------------------------------------------------
V případě, že lze stavbu začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých
znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.".
7. V příloze č. 8 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní: "Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavbu garáže nebo doplňkovou stavbu a základní ceny podlahové plochy nebytového prostoru garáže v Kč za m2
               Tabulka č. 1
----------------------------------------------------- 
  Kraj v členění na obce  Základní cena 
  podle počtu obyvatel   (Kč za m2)  
  a oblasti některých měst*         
----------------------------------------------------- 
 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA                    
-----------------------------------------------------
 Praha - oblast 1         21 220         
 Praha - oblast 2, 3, 6, 21     9 880 
 Praha - ostatní oblasti      6 267 
-----------------------------------------------------
 STŘEDOČESKÝ KRAJ             
-----------------------------------------------------
 nad 50 000 obyvatel        3 519 
 ostatní obce            4 030 
-----------------------------------------------------
 JIHOČESKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------
 nad 50 000 obyvatel        3 765 
 ostatní obce            3 828 
-----------------------------------------------------
 PLZEŇSKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------
 nad 50 000 obyvatel        3 509 
 ostatní obce            4 023 
-----------------------------------------------------
 KARLOVARSKÝ KRAJ      
-----------------------------------------------------
 Obce                2 541
-----------------------------------------------------
 ÚSTECKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------
 nad 50 000 obyvatel        2 737
 ostatní obce            2 736
-----------------------------------------------------
 LIBERECKÝ KRAJ             
-----------------------------------------------------
 nad 50 000 obyvatel        3 446
 ostatní obce            3 385
-----------------------------------------------------
 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ          
-----------------------------------------------------
 nad 50 000 obyvatel        4 833
 ostatní obce            3 853
-----------------------------------------------------
 PARDUBICKÝ KRAJ             
 nad 50 000 obyvatel        3 524
 ostatní obce            3 991
-----------------------------------------------------
 KRAJ VYSOČINA              
-----------------------------------------------------
 nad 50 000 obyvatel        4 214
 ostatní obce            4 455
-----------------------------------------------------
 JIHOMORAVSKÝ KRAJ            
 Brno                7 704
 ostatní obce            4 275
-----------------------------------------------------
 OLOMOUCKÝ KRAJ             
-----------------------------------------------------
 nad 50 000 obyvatel        5 824
 ostatní obce            3 865
-----------------------------------------------------
 ZLÍNSKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------
 nad 50 000 obyvatel        6 287
 ostatní obce            5 025
-----------------------------------------------------
 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ          
-----------------------------------------------------
 nad 50 000 obyvatel        3 172
 ostatní obce            3 079
-----------------------------------------------------
* Členění měst do oblastí podle katastrálních území
 je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce
 č. 419/2013 Sb.”.
8. V příloze č. 9 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní: "Základní ceny podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru sklepa nebo komory v Kč za m2
                Tabulka č. 1
 
-----------------------------------------------------
  Kraj v členění na oblasti     Základní  
  některých obcí, vyjmenované    cena   
  obce a na obce podle počtu     (Kč za m2) 
  obyvatel*             
----------------------------------------------------- 
 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA                                                
-----------------------------------------------------
 Praha - oblast 1          105 731
 Praha - oblast 2           77 148
 Praha - oblast 3           69 953
 Praha - oblast 4           61 341
 Praha - oblast 5           57 824
 Praha - oblast 6           69 335
 Praha - oblast 7           56 448
 Praha - oblast 8           55 367
 Praha - oblast 9           60 378
 Praha - oblast 10          57 946
 Praha - oblast 11          54 468
 Praha - oblast 12          54 801
 Praha - oblast 13          45 976
 Praha - oblast 14          52 735
 Praha - oblast 15          50 086
 Praha - oblast 16          54 946
 Praha - oblast 17          42 100
 Praha - oblast 18          55 601
 Praha - oblast 19          50 732
 Praha - oblast 20          64 295
 Praha - oblast 21          62 742
-----------------------------------------------------
 STŘEDOČESKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------
 Benešov               32 397
 Beroun                35 621
 Kladno                30 478
 Kolín                25 624
 Kutná Hora              23 889
 Mělník                28 787
 Mladá Boleslav            34 152
 Nymburk               26 031
 Poděbrady              35 210
 Praha-východ**            40 462
 Praha-západ**            45 387
 Příbram               22 433
 Rakovník               23 832
 10 001 - 50 000           27 420
 2 001 - 10 000            26 120
 do 2 000 obyvatel          17 877
-----------------------------------------------------
 JIHOČESKÝ KRAJ               
-----------------------------------------------------
 České Budějovice           30 656
 Český Krumlov            24 417
 Jindřichův Hradec          18 086
 Písek                21 572
 Prachatice              16 154
 Strakonice              19 670
 Tábor                20 678
 2 001 - 10 000            15 960
 do 2 000 obyvatel          14 690
-----------------------------------------------------
 PLZEŇSKÝ KRAJ               
-----------------------------------------------------
 Plzeň - oblast 1           32 716
 Plzeň - oblast 2           32 883
 Plzeň - oblast 3           34 639
 Domažlice              21 089
 Klatovy               20 706
 Rokycany               23 102
 Tachov                20 056
 10 001 - 50 000           18 369
 2 001 - 10 000            19 889
 do 2 000 obyvatel          16 777
-----------------------------------------------------
 KARLOVARSKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------
 Karlovy Vary - oblast 1       30 495
 Karlovy Vary - oblast 2       19 486
 Karlovy Vary - oblast 3       18 537
 Karlovy Vary - oblast 4       17 603
 Cheb                 13 842
 Františkovy Lázně          16 084
 Mariánské Lázně           18 243
 Sokolov               11 088
 10 001 - 50 000           11 310
 2 001 - 10 000            8 553
 do 2 000 obyvatel           8 031
-----------------------------------------------------
 ÚSTECKÝ KRAJ                
-----------------------------------------------------
 Děčín                13 043
 Chomutov               7 599
 Litoměřice              19 606
 Louny                13 738
 Most                 6 516
 Teplice               14 451
 Ústí nad Labem            13 119
 10 001 - 50 000            8 783
 2 001 - 10 000            10 032
 do 2 000 obyvatel           7 777
-----------------------------------------------------
 LIBERECKÝ KRAJ               
-----------------------------------------------------
 Česká Lípa              15 642
 Jablonec nad Nisou          18 311
 Liberec               26 838
 Semily                11 135
 10 001 - 50 000           18 471
 2 001 - 10 000            15 100
 do 2 000 obyvatel          23 940
-----------------------------------------------------
 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
-----------------------------------------------------
 Hradec Králové            35 317
 Jičín                27 214
 Náchod                17 438
 Rychnov nad Kněžnou         26 195
 Trutnov               17 440
 10 001 - 50 000           18 725
 2 001 - 10 000            16 606
 do 2 000 obyvatel          28 336
-----------------------------------------------------
 PARDUBICKÝ KRAJ              
-----------------------------------------------------
 Chrudim               25 558
 Pardubice              32 367
 Svitavy               19 110
 Ústí nad Orlicí           17 121
 10 001 - 50 000           19 674
 2 001 - 10 000            19 861
 do 2 000 obyvatel          14 613
-----------------------------------------------------
 KRAJ VYSOČINA               
-----------------------------------------------------
 Havlíčkův Brod            23 042
 Jihlava               27 675
 Pelhřimov              25 052
 Třebíč                22 671
 Zďár nad Sázavou           24 163
 10 001 - 50 000           21 538
 2 001 - 10 000            17 144
 do 2 000 obyvatel          12 777
-----------------------------------------------------
 JIHOMORAVSKÝ KRAJ             
-----------------------------------------------------
 Brno - oblast 1           52 573
 Brno - oblast 2           47 501
 Brno - oblast 3           47 225
 Brno - oblast 4           47 529
 Brno - oblast 5           46 732
 Brno - oblast 6           42 962
 Brno - oblast 7           46 341
 Brno - oblast 8           35 665
 Brno - oblast 9           39 351
 Blansko               30 622
 Břeclav               21 788
 Hodonín               19 687
 Vyškov                25 495
 Znojmo                22 147
 10 001 - 50 000           27 733
 2 001 - 10 000            28 762
 do 2 000 obyvatel          20 462
-----------------------------------------------------
 OLOMOUCKÝ KRAJ           
-----------------------------------------------------
 Jeseník               13 696
 Olomouc               32 814
 Prostějov              21 907
 Přerov                18 072
 Šumperk               17 904
 10 001 - 50 000           18 506
 2 001 - 10 000            14 579
 do 2 000 obyvatel          11 620
-----------------------------------------------------
 ZLÍNSKÝ KRAJ                
-----------------------------------------------------
 Kroměříž               21 196
 Luhačovice              30 053
 Uherské Hradiště           28 897
 Vsetín                19 973
 Zlín                 28 901
 10 001 - 50 000           23 016
 2 001 - 10 000            18 857
 do 2 000 obyvatel          14 641
-----------------------------------------------------
 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ            
-----------------------------------------------------
 Ostrava - oblast 1          17 683
 Ostrava - oblast 2          15 925
 Ostrava - oblast 3          17 326
 Ostrava - oblast 4          11 200
 Ostrava - oblast 5          16 535
 Ostrava - oblast 6          16 880
 Ostrava - oblast 7          20 260
 Ostrava - oblast 8          18 189
 Ostrava - oblast 9          20 603
 Ostrava - oblast 10         17 785
 Ostrava - oblast 11         14 692
 Ostrava - oblast 12         14 902
 Bruntál                9 682
 Frýdek-Místek            20 144
 Havířov               15 117
 Karviná                8 573
 Nový Jičín              18 040
 Opava                21 787
 10 001 - 50 000           16 602
 2 001 - 10 000            16 051
 do 2 000 obyvatel          10 860
-----------------------------------------------------
* Členění měst do oblastí podle katastrálních území
  je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce
  č. 419/2013 Sb.
** Platí pro všechny obce okresu Praha-východ a
  Praha-západ.".
Čl.II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. Ministryně financí: JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.