Vydáno: 19. 12. 2018

 

Vyhláška č. 333/2018 Sb.

stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM


Schválený 19. 12. 2018 Účinný od 1. 1. 2019 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

333/2018 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2018 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč. Stravné § 2 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. § 3 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši a) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. § 4 Průměrná cena pohonných hmot Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, c) 33,60 Kč u motorové nafty. § 5 Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje. § 6 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. Ministryně práce a sociálních věcí: Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.