Vydáno: 29. 10. 2020

 

Zákon č. 449/2020 Sb.

změna zákona o úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu


Schválený 29. 10. 2020 Účinný od 3. 11. 2020 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

449/2020 Sb. ZÁKON ze dne 29. října 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění zákona č. 263/2020 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 1 se slova "30. září 2020" nahrazují slovy "30. června 2022". 2. V § 1 odst. 2 se slova "31. prosince 2020" nahrazují slovy "31. prosince 2022". Čl.II Přechodné ustanovení Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná do 30. června 2022 se považuje za podanou dne 1. července 2022. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Vondráček v. r. Zeman v. r. Babiš v. r.