Petr Lunga

  • Článek
Dluhy po splatnosti jsou běžnou součástí podnikání. Pro firmy a podnikatele je však důležité vědět, jak je správně účtovat a zdanit, aby se vyhnuli zbytečným komplikacím a sankcím.
Vydáno: 12. 06. 2024
  • Článek
V minulém příspěvku jsme vstoupili do světa vnitropodnikových účetních směrnic (dále jen „VUS“). Přiblížili jsme si smysl a hodnotu směrnic a navázali jsme obsahovou náplní – statut účetní jednotky, ale i systém zpracování účetnictví. Dnes budeme pokračovat. V úvodu snad jen připomenu, že VUS o systému zpracování účetnictví s vnitřním předpisem o oběhu účetních dokladů tvoří základní pilíře, které vytváří systém zpracování účetnictví v účetní jednotce a jsou nutným předpokladem úplnosti a průkaznosti účetnictví.
Vydáno: 29. 05. 2024