Právo Evropské unie: nepřímý účinek směrnice; daň z přidané hodnoty: přechod staveb a pozemků v dražbě

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní)
Array