Prohlášení zaměstnance dle § 38k odst. 7 ZDP, k podpisování platebního výměru a přihlédnutí k prekluzi ze strany ex offo

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) Vydáno:
Array

Související dokumenty