Výklad § 477 odst. 1 obchodního zákoníku v souvislosti se zákony o správě daní a poplatků a daních z příjmů

Ústavní soud - senát
Array