Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; okamžik přechodu práva nakládat s věcí jako vlastník; Daňové řízení: důkazní břemeno daňového subjektu

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) Vydáno:
Array

Související dokumenty