Ke zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; Ke zdanění důchodů pracujících důchodců s vysokými příjmy (271/2016 Sb.)

Ústavní soud - plénum
Array