Odesílání podání prostřednictvím datové schránky společnosti

Jsme právnická osoba a veškerá komunikace s finančním úřadem probíhá prostřednictvím datové schránky společnosti s tím, že odesílající osoba je administrátor. Může podání za právnickou osobu provádět i pověřená osoba, kterou v rámci správy datových schránek společnosti určí administrátor?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    21. 5. 2018
  • Autor: RNDr. Ing. Eva Urbanová

Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád