Paušální příspěvek na telefon jednateli

Jednatel a zároveň společník firmy má ve smlouvě o výkonu funkce napsáno, že mu bude vyplácen příspěvek na telefon (neboť pro služební účely používá svůj soukromý, a tudíž platí i veškeré hovory). Příspěvek je ve smlouvě fixně stanoven na 750 Kč/měsíc. Ve smlouvě se také píše, že má jednatel nárok na výplaty podílů na zisku, či měsíční odměny. Nejsou zde ale popsány způsoby výpočtu odměn ani podílů na zisku. Nebyl ani předložen způsob výpočtu paušálního příspěvku na telefon. Jednatel zatím za celý rok 2018 žádné odměny ani podíly na zisku neobdržel. Jednatel obdržel v r. 2018 pouze příspěvky na telefon. Pokud je nárok na příspěvek na telefon takto ve smlouvě zahrnut, je pro firmu daňově uznatelným, nebo je třeba pro zajištění uznatelnosti provést nějaká opatření?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    7. 1. 2019
  • Autor: Ing. Petra Konderlová