Lhůta pro standardní rozhodnutí o stížnosti

  • DAUC ID: 23015
  • Datum vložení: 6. 3. 2019
  • V kategoriích: Obce a kraje
  • Klíčová slova: Lhůta

Při dotazu na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kdy obec měla nařízeno jejím nadřízeným orgánem poskytnout informace dle žádosti občana do 15 dní (po stížnosti na nečinnost), 15. den bylo odesláno obcí oznámení o výši úhrady. Je to správně, když do 15 dní má žadatel už informace obdržet? Oznámení na úhradu nemá být s dostatečným předstihem? Záměrně je toto poskytnutí prodlužováno, jelikož žádost měla být vyřízena již 3. 1. 2019 a požadované informace připraveny? Proč ta prodleva? 

Ze dne:

Odpověď

  • Datum vložení: 
    6. 3. 2019
  • Autor: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.