Příležitostný příjem

Jsem důchodce a měl jsem uzavřenu smlouvu o dílo na sekání trávy. Cena za předané dílo byla 24 000 Kč. Jednalo se o sekání trávy od 1. 5. 2018 - 31. 10. 2018. Musím zdanit tento příjem nebo se jedná o příležitostnou činnost (do 30 000 Kč)? Pokud musím tento příjem zdanit, mohu si uplatnit slevu na poplatníka? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    10. 3. 2019
  • Autor: Ing. Petra Konderlová