DPH společnosti (sdružení)

Zpracovávám účetnictví pro sdružení dvou společníků, plátců DPH, každý má podíl na společnosti ve výši 50% a vedením účetnictví za celou společnost je pověřen jeden ze společníků. Tento společník je čtvrtletním plátcem DPH. V prvním čtvrtletí jsem zpracovala DPH podle informace GFŘ k uplatňování DPH. To jest že druhý ze společníků přefakturoval prvnímu svůj díl z tržby a první přefakturoval druhému podíl na nákladech. Tím jsem ale zjistila, že prvnímu společníkovi, který vede účetnictví, na hlášení DPH vzroste obrat o přefakturované náklady, tudíž díky tomu bude muset být měsíčním plátcem. Lze nějak ovlivnit tuto skutečnost?

POkud by například společnost měla uskutečněná zdanitelná plnění z prodeje zboží v hodnotě 100 000 Kč a přijatá zdanitelná plnění z nákupu zboží 50 000 Kč, jak bude u obou společníků vypadat přiznání k dani z přidané hotnoty?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    13. 5. 2019
  • Autor: Ing. Jiří Vychopeň