Osvobození - vývoz zboží

Lze uplatnit osvobození od daně na základě § 66 zákona o DPH, pokud: 1. prodávající (firma CZ) uskuteční vývoz na Ukrajinu, ale odběratel (na faktuře) bude EU společnost, 2. prodávající (firma CZ) uskuteční vývoz na Ukrajinu, ale odběratel (na faktuře) bude společnost z jiné třetí země, např. Amerika. Předpokládám, že pokud prodávající má řádný doklad o vývozu, tj. JSD, není vůbec podstatné kdo je odběratel. Pouze si myslím, že odběratel musí být podnikající osoba (ne občan) a současně není důležité zda je, či není plátce DPH. Ještě by mě zajímal pohled ze strany kupujícího, pokud takto požaduje uskutečnit dopravu a v zemi, kam se zboží dováží (prodávajícím) nepodniká (pouze tam má například koncového zákazníka), dostává se do problémů v zemi dovozu díky pořízení zboží v této zemi? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    16. 5. 2019
  • Autor: Ing. Martin Svoboda