Zaměstnanci ze Srbska

Srbský plátce DPH pro nás zajistil nábor a dopravu pracovníků ze Srbska. Za tuto službu si fakturuje: doprava Srbsko-ČR 100 EUR, provize 200 EUR a doprava Záhřeb ambasáda 50 EUR. Jak budeme postupovat z hlediska DPH a daně z příjmu? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    16. 5. 2019
  • Autor: Ing. Martin Děrgel