Praktický lékař - neplátce DPH

Praktický lékař má obrat nad 1 mil. Kč. Poskytuje zdravotní služby podle § 58 a některé zdravotní služby doplňkové placené. Zvažuje, že by pro klinickou laboratoř v ČR prováděl reklamu zdravotnických výrobků nebo pronajímal místo v ordinaci na prezentaci těchto výrobků. Stal by se tímto rozhodnutím plátcem DPH?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    11. 7. 2019
  • Autor: Ing. Martin Svoboda